Český běžecký pohár - porušení autorských práv

Z důvodu porušování zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) firmou Vladimír Školoud - Orange & Green je provozování webu Českého běžeckého poháru pozastaveno.